اتاق‌ها

سوئیت ۲ نفره – دوخوابه
660.000 تومانهر شب

سوئیت با امکانات ویژهسوئیت 3 خوابه 10 نفره

 • صبحانه
 • مبلمان
 • یخچال
 • وای فای رایگان
 • تلویزیون LED
 • کولر گازی
رزرو کنید
سوئیت ۳ نفره – دوخوابه
750.000 تومانهر شب

سوئیت با امکانات ویژهسوئیت ۲ خوابه ۳ نفره

 • صبحانه
 • مبلمان
 • یخچال
 • وای فای رایگان
 • تلویزیون LEd
 • کولر گازی
رزرو کنید
سوئیت ۴ نفره – دوخوابه
840.000 تومانهر شب

سوئیت با امکانات ویژهسوئیت دو خوابه 5 نفره

 • صبحانه
 • مبلمان
 • یخچال
 • وای فای رایگان
 • تلویزیون LED
 • کولر گازی
رزرو کنید
سوئیت ۵ نفره – دوخوابه
930.000 تومانهر شب

سوئیت با امکانات ویژهسوئیت دو خوابه 6 نفره

 • صبحانه
 • مبلمان
 • یخچال
 • وای فای رایگان
 • تلویزیون LED
 • کولر گازی
رزرو کنید
سوئیت ۶ نفره – دوخوابه
1.200.000تومانهر شب

سوئیت با امکانات ویژهسوئیت ۲ خوابه ۳ نفره

 • صبحانه
 • مبلمان
 • یخچال
 • وای فای رایگان
 • تلویزیون LED
 • کولر گازی
رزرو کنید
سوئیت ۷ نفره – دوخوابه
1.110.000 تومانهر شب

سوئیت با امکانات ویژهسوئیت 2 خوابه 8 نفره

 • صبحانه
 • مبلمان
 • یخچال
 • وای فای رایگان
 • تلویزیون LED
 • کولر گازی
رزرو کنید
سوئیت ۸ نفره – دوخوابه
1.200.000 تومانهر شب

سوئیت با امکانات ویژهسوئیت 2 خوابه 7 نفره

 • صبحانه
 • مبلمان
 • یخچال
 • وای فای رایگان
 • تلویزیون LED
 • کولر گازی
رزرو کنید
سوئیت ۱۰ نفره – دوخوابه
1.290.000 تومانهر شب

سوئیت با امکانات ویژهسوئیت 3 خوابه 10 نفره

 • صبحانه
 • مبلمان
 • یخچال
 • وای فای رایگان
 • تلویزیون LED
 • کولر گازی
رزرو کنید
سوئیت ۶ نفره – سه خوابه
1.200.000 تومانهر شب

سوئیت با امکانات ویژهسوئیت دو خوابه 7 نفره

 • صبحانه
 • مبلمان
 • یخچال
 • وای فای رایگان
 • تلویزیون LED
 • کولر گازی
رزرو کنید
سوئیت ۷ نفره – سه خوابه
1.300.000 تومانهر شب

سوئیت با امکانات ویژهسوئیت 3 خوابه 8 نفره

 • صبحانه
 • مبلمان
 • یخچال
 • وای فای رایگان
 • تلویزیون LED
 • کولر گازی
رزرو کنید