اتاق‌ها

10
سوئیت ۳ خوابه ۸ نفره
520.000 تومانهر شب

سوئیت با امکانات ویژهسوئیت 3 خوابه 8 نفره

 • صبحانه
 • مبلمان
 • یخچال
 • وای فای رایگان
 • تلویزیون LED
 • کولر گازی
رزرو کنید
17
اتاق یک تخته
110.000 تومانهر شب

سوئیت با امکانات ویژهاتاق یک تخته

 • صبحانه
 • مبلمان
 • یخچال
 • وای فای رایگان
 • تلویزیون LED
 • کولر گازی
رزرو کنید
6
اتاق دو تخته
160.000 تومانهر شب

سوئیت با امکانات ویژهاتاق دو خوابه

 • صبحانه
 • مبلمان
 • یخچال
 • وای فای رایگان
 • تلویزیون LED
 • کولر گازی
رزرو کنید
15
سوئیت ۳ خوابه ۴ نفره
360.000 تومانهر شب

سوئیت با امکانات ویژهسوئیت 3 خوابه 10 نفره

 • صبحانه
 • مبلمان
 • یخچال
 • وای فای رایگان
 • تلویزیون LED
 • کولر گازی
رزرو کنید
8
سوئیت دو خوابه ۵ نفره
360.000 تومانهر شب

سوئیت با امکانات ویژهسوئیت دو خوابه 5 نفره

 • صبحانه
 • مبلمان
 • یخچال
 • وای فای رایگان
 • تلویزیون LED
 • کولر گازی
رزرو کنید
12
سوئیت ۲ خوابه ۸ نفره
480.000 تومانهر شب

سوئیت با امکانات ویژهسوئیت 2 خوابه 8 نفره

 • صبحانه
 • مبلمان
 • یخچال
 • وای فای رایگان
 • تلویزیون LED
 • کولر گازی
رزرو کنید
۱
سوئیت ۲ خوابه ۶ نفره
400.000 تومانهر شب

سوئیت با امکانات ویژهسوئیت دو خوابه 6 نفره

 • صبحانه
 • مبلمان
 • یخچال
 • وای فای رایگان
 • تلویزیون LED
 • کولر گازی
رزرو کنید
14
سوئیت ۳ خوابه ۱۰ نفره
600.000 تومانهر شب

سوئیت با امکانات ویژهسوئیت 3 خوابه 10 نفره

 • صبحانه
 • مبلمان
 • یخچال
 • وای فای رایگان
 • تلویزیون LED
 • کولر گازی
رزرو کنید
7
سوئیت ۲ خوابه ۳ نفره
280.000 تومانهر شب

سوئیت با امکانات ویژهسوئیت ۲ خوابه ۳ نفره

 • صبحانه
 • مبلمان
 • یخچال
 • وای فای رایگان
 • تلویزیون LED
 • کولر گازی
رزرو کنید
۵
سوئیت ۲ خوابه ۷ نفره
440.000 تومانهر شب

سوئیت با امکانات ویژهسوئیت 2 خوابه 7 نفره

 • صبحانه
 • مبلمان
 • یخچال
 • وای فای رایگان
 • تلویزیون LED
 • کولر گازی
رزرو کنید
16
سوئیت دو خوابه ۴ نفره
320.000 تومانهر شب

سوئیت با امکانات ویژهسوئیت ۲ خوابه ۳ نفره

 • صبحانه
 • مبلمان
 • یخچال
 • وای فای رایگان
 • تلویزیون LEd
 • کولر گازی
رزرو کنید
13
سوئیت ۳ خوابه ۷ نفره
480.000 تومانهر شب

سوئیت با امکانات ویژهسوئیت دو خوابه 7 نفره

 • صبحانه
 • مبلمان
 • یخچال
 • وای فای رایگان
 • تلویزیون LED
 • کولر گازی
رزرو کنید